Nyt i efterårets Gensafe Pro versioner

Efterårets fire Gensafe Pro versioner indeholder over 230 forbedringer, fejlrettelser og nye funktionaliteter. Der er blandt andet lavet forbedringer til Arkivet, Nets integrationen, Salgsmodulet, Regulering på nettet, EDI-opsigelse, sletning af persondata og udfasning af checks som udbetalingsmetode.

Af nye funktionaliteter kan fremhæves mulighed for at fremsende udbetalingsspecifikationer som mail i stedet for som hidtil med posten. Med funktionaliteten får forsikringstagerne hurtigere og mere sikkert deres specifikation, og til meget lavere omkostninger for selskabet.

Der er også udviklet en interaktiv opfølgningsliste, der omfatter alle åbentstående opgaver i skadeafdelingen. Listen omfatter en række forskellige opgavetyper som wake-ups, ubehandlede arkiv-emner etc. og sikrer at skadebehandlerne løser opgaverne i den rigtige rækkefølge (dato-orden) og giver et overblik over igangværende opgaver i skadeafdelingen.