31.01.16 Anden milepæl i Gartner projektet er planmæssigt nået

Også den anden milepæl for implementering af Gensafe Pro hos Gartnernes Forsikring er nået som planlagt og som forventet.
Med det gode afsæt i de første veloverståede milepæle, arbejdes der nu mod tredje milepæl som blandt andet omfatter delimplementering i produktion.