Gensafe Pro version 4

Der er på det seneste kommet så mange nye muligheder og funktionaliteter i Gensafe Pro, at vi har valgt at kalde den seneste version for 4.
Vi markerer dermed den løbende og omfattende videreudvikling af Gensafe Pro til daglig glæde for sagsbehandlere, ledere og forsikringstagere i de 10 forsikringsselskaber, der i dag kører på Gensafe Pro.

Mine sider og Skadeanmeldelse er videreudviklet og senest har forsikringstagerne nu mulighed for at se status på deres skader på Mine sider.

Sagsbehandlerne har fået flere muligheder for at sende mail og nu er det også muligt at sende SMS’er direkte fra Gensafe Pro til forsikringstagers mobiltelefon.

Rapporterings- og analysemulighederne på de mange data i Gensafe Pro, er væsentligt udvidet med implementering af en moderne, avanceret Business Intelligence løsning baseret på Microsoft Power BI.
Med valget af Microsoft Power BI har selskaberne fået en stærk Business Intelligence platform, der er i hastig vækst og har allokeret mange resurser til videreudvikling ved Microsoft.

Slutteligt er de programmer, der står for præmieregistrering og -beregning, blevet moderniseret som en del af den løbende vedligeholdelse af Gensafe Pro.

Alene med maj og juni versionerne i år er der implementeret 130 forbedringer, fejlrettelser og nye funktionaliteter.