Nyheder

Nyheder

Nyheder

12.10.15 Velkommen til ny kollega

Der er forsat vækst hos Gensafe og for at efterkomme efterspørgslen på løsninger og ydelser, har vi den 15. august ansat yderligere en systemkonsulent. Systemkonsulenten skal i første omgang primært arbejde med opsætte og tilpasse Gensafe Pro til de enkelte selskabers forretningsbehov. Med den nye systemkonsulent, er […]

Læs mere

29.06.15 Nye og forbedrede løsninger

Henover foråret er den løbende forbedring og videreudvikling af Gensafe Pro fortsat med blandt andet: Højrisikotilæg på udvalgte adresser Mulighed for at hente data om varebiler fra Auto IT Etablering af særlig forsikringstype udelukkende til skadebehandling Løbende omlægning af kundevendt print til printløsning med Transform Forbedring af […]

Læs mere

12.06.15 Ny kunde – Gartnernes Forsikring

Gensam Data A/S og Gensafe Systems I/S er glade for at kunne byde velkommen til et nyt, spændende samarbejde med Gartnernes Forsikring GS, der har valgt Gensafe Pro som sin løsning til håndtering af selskabets samlede portefølje af skadeforsikringer. Gartnernes Forsikring slutter sig dermed til en bred […]

Læs mere

31.03.15 Nyt med vinterens versioner

Gensafe Pro versionerne i januar, februar og marts indeholdt i alt 238 forbedringer, rettelser og nye funktioner. Herunder blandt andet: Reassuranceprogrammer for 2015 DMR release 2.11 Arkiv med nye og forbedrede tag’s af dokumenter ved indscanning, markering af sidst læst mail, arkivering af indlejrede billeder i mails […]

Læs mere

01.03.15 Flere hænder til at tage fra

Der har gennem længere tid været en stigende efterspørgsel efter løsninger og ydelser fra vores kunder. For at imødekomme efterspørgslen er der pr. 1. marts ansat en systemkonsulent yderligere, der vil løse opgaver indenfor opgaveanalyse, systemtest og kundeservice. Med den nye systemkonsulent, er der nu i alt […]

Læs mere

30.11.2014 Meget nyt med de seneste Gensafe Pro versioner

Gensafe Pro versionerne i august, september, oktober og november indeholder flere end 200 forbedering, rettelser og nye funktioner. Herunder eksempelvis: Opdaterede indekstal DMR release 2.8 Mulighed for at danne pdf print via mail¨ Nye forsikringsprodukter med multiplikative tarifmodeller Salgsmodul til hurtig beregning af pris på forsikringer Forbedret […]

Læs mere

30.06.2014 Forårets Gensafe Pro versioner

I løbet af forår og forsommeren har vores kunder blandt meget andet fået følgende muligheder og forbedringer: Forbedret funktionalitet og teknisk re-design af Wake-up Mulighed for at se tidspunkt og sted for billeder, der lægges i arkivet En række forbedringer til Regulering på nettet og BS Total […]

Læs mere

31.03.2014 Nyt med vinterens Gensafe Pro versioner

Med den løbende udvikling af Gensafe Pro henover vinteren har vores kunder fået nye muligheder og opdateret eksisterende: Fuld undertøttelse af arbejde med tilbud på eksisterende forsikringer Hent navn og adresse fra cpr ved ændring af kunde Flere muligheder i Arkivet Hent ejendomsoplysninger som Express løsning BS […]

Læs mere

23.12.2013 Efterårets Gensafe Pro versioner

Andelen af selskabsspecifikke opgaver har været større end normalt med mange bestillingsopgaver. Vi oplever at vores kunder har stigende fokus på digitalisering og produktoptimering. Derudover er der implementeret mindre forbedringer af udvidet rykkersystemet og DMR, samt større udvidelser af : Gensafe Pro Arkiv med logning, autorisationsstyring og […]

Læs mere

Sommerens Gensafe Pro versioner ( 3.12 – 3.14) er udviklet, testet, godkendt og implementeret som planlagt.

Sommerens Gensafe Pro versioner ( 3.12 – 3.14) er udviklet, testet, godkendt og implementeret som planlagt. Med versionerne har brugerne henover sommeren fået over 120 fejlrettelser, forbedringer, nye funktioner og tillægsmoduler. Der har især været fokus på at implementere eksisterende løsninger til nye kunder idet: BS Total […]

Læs mere
Page 2 of 612345...Last »