Nyheder

Nyheder

Nyheder

24.06.2013 Forbedringer og nye muligheder med Gensafe Pro

Den seneste version af Gensafe Pro indeholder i alt 47 forbedringer og nye muligheder. Det er eksempelvis nye løsninger som: Integration til Taksatorringens Skade Besked System, så selskaberne hurtigt kan tilbyde deres kunder et fordelsværksted, der giver praktiske og økonomiske fordele for både kunde og selskab Ny […]

Læs mere

22.04.2013 Nyt bogføringsudtræk

I forbindelse med, at en af vores kunder har taget et andet økonomi system i brug, er der lavet et særligt bogføringsudtræk med daglige posteringer fra Gensafe Pro. Med udtrækket har eksisterende og nye kunder nu bedre muligheder for at vælge et andet økonomisystem end IBS E6, […]

Læs mere

25.03.2013 Pilotdrift på Hent ejendomsoplysninger

Der er en klar tendens til at hente flere og flere oplysninger fra eksterne systemer ind i Gensafe Pro til blandt andet tegning af forsikringer og tilbud. Snart bliver det også muligt at hente oplysninger om ejendommen som eksempelvis antal etager, bebygget areal, kælderareal og opførelsesår fra […]

Læs mere

24.06.2013 Pilotdrift på BS Total

Nets har gennem længere tid tilbudt Betalingsservice Total løsningen og videreudviklet den, så den er et attraktivt alternativ til manuel håndtering og udskrivning af opkrævninger hos selskaberne. Med mulighed for at sende opkrævninger til e-Boks, som elektroniske indbetalingskort og som fysisk print til priser, der er lavere […]

Læs mere

01.04.2013 Omlægning af Sorttavle

Den 26. oktober 2012 varslede DFIM via Information nr. 12/12 ændringer i både kommunikationen fra og til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister også kaldet Sorttavle, samt basale ændringer i selve systemet. I forbindelse med omlægning af kommunkationen er Sorttavle funktionaliteterne integreret i Gensafe Pro, så sagsbehandlerne nu har direkte adgang […]

Læs mere

28.01.2013 DMR: Hent køretøjsoplysninger

Gensafe Pro er gennem den seneste tid integreret med en række eksterne systemer, så sagsbehandlerne kan hente helt aktuelle opysninger fra eksempelvis CPR og CVR direkte ind i Gensafe Pro og på den måde undgå manuel opdatering af oplysninger. Næste integration i rækken er DMR: Hent køretøjsoplysninger, […]

Læs mere

25.01.2013 Nye og ændrede afgifter

I finansloven for 2013 indgik nye og ændrede afgifter til staten. Skadeforsikringsafgiften erstattede stempelafgiften fra og med den 1. januar 2013. I tæt samarbejde med kunderne i erfa gruppen for forsikring blev opgaven gennemgået og især tolkning af overgangsordningen var i fokus. Derefter blev udvikling og test […]

Læs mere

25.01.2013 Pilotdrift på Gensafe Pro Arkiv

Med tiden er vi blevet mere og mere opmærksomme på mulighederne for at automatisere og understøtte dokumenthåndtering hos forsikringsselskaberne. Så da Concordia Forsikring kom med en konkret problemstilling ved behandling af fakturaer til skadebehandling gik vi straks i gang med at løse opgaven. I december implementeredes fase […]

Læs mere

26.11.2012 Opdatering af reguleringsoplysninger via nettet

Nu kan reguleringsoplysninger til arbejdsskadeforsikringer opdateres via internettet I stedet for at udfylde og poste reguleringsskemaer kan Nærsikrings kunder på få minutter opdatere deres egne reguleringsoplysninger ved selvbetjening på internettet. Oplysningerne bliver registreret på forsikringen i Gensafe Pro med det samme og er klar til behandling af […]

Læs mere

01.10.2012 Ny internetløsning til Dyrekassen

I oktober er der implementeret en ny internet løsning til Dyrekassen. Med løsningen kan forsikringstagere hurtigt og sikkert sammensætte og købe deres hunde og katte forsikringer på internettet. Løsningen er fuldt integreret med Gensafe Pro, der er udviklet i Java og velegnet til internet løsninger. Med løsningen […]

Læs mere
Page 3 of 612345...Last »