Nyheder

Nyheder

Nyheder

30.09.2012 Nyt tillægsmodul CVR online

Efter succes med at hente navne og adresse oplysninger fra CPR Direkte på baggrund af CPR nummer, er der nu implementeret en tilsvarende løsning for opdatering af oplysninger om virksomheder. Med løsningen hentes oplysninger om navn og adresse fra CVR online ud fra virksomhedens CVR nummer. Udover […]

Læs mere

08.06.2012 Gensafe Pro version 3.00

Gensafe Pro har på det seneste nået en række funktionalitetsmæssige og teknologiske milepæle som vi markerer med version 3.00. I april stillede Gensafe Systems den første web service til rådighed for eksterne systemer. Med den nye web service har Taksatorringens taksatorer adgang til at hente oplysninger om […]

Læs mere

31.05.2012 Nye integrationsløsninger: CPR Direct og Autotaks

Siden april har Gensafe Systems stillet web service til rådighed for Autotaks systemet, så Taksatorringens taksatorer har mulighed for hurtigt at hente oplysninger om forsikringer og skader fra Gensafe Pro ind i deres system. Det giver en mere effektiv sagsbehandling og mulighed for at færdigbehandle eksempelvis glasskader […]

Læs mere

02.03.2012 Månedlige Gensafe Pro versioner

For at kunne levere nye funktioner og løsninger hurtigere og mere dynamisk til vores kunder, er vi nu gået over til månedlig implementering af Gensafe Pro versioner. Tiden fra en opgave stilles til den er løst og implementeret ved kunden bliver dermed reduceret væsentligt i forhold til […]

Læs mere

20.11.2011 PenSam kører Gensafe Pro

Gensafe Pro er nu implementeret hos PenSam og allerede i de første uger har der været stor aktivitet med tegning af mange tilbud og forsikringer til PenSams medlemmer. Løsningen og implementeringen er sket til begge parters fulde tilfredshed og til aftalt tid / pris. PenSam er en […]

Læs mere

01.10.2011 Aftale med PenSam om implementering af Gensafe Pro

PenSam har ønsket at tilbyde bil-, hus- og indboforsikringer til deres kunder. For PenSam skal forsikring være den tredje finansielle hjørnesten udover Pension og Bank. PenSam har vurderet markedet for forsikringsapplikationer og valgt Gensafe Pro, der udvikles, driftes og vedligeholdes af Gensafe Systems og Gensam Data. Implementering […]

Læs mere

19.01.2011 Gensafe Pro version 2.5

Versionen indeholder mere end 170 rettelser, forbedringer og nye funktionaliteter, deriblandt: Fremtidig skadeudbetaling kan nu færdiggøres med det samme. Skift af provisionsmodtager for hele porteføljen og med fleksible muligheder for genberegning af provision. Det er nu muligt at ændre en ophørsdato til en tidligere dato på en […]

Læs mere

18.01.2011 Integration til Hugin FDM

Gensafe Pro er nu fuldt integreret med Hugins FDM. Skadebehandlerens mulighed for at opdage skadesvindel øges ved integration mellem Gensafe Pro og skadesvindelsystemet Hugin FDM. Ud fra data i Gensafe Pro, giver Hugin FDM en kvantificering af risikoen for svindel, og udpeger derved sandsynlige skadesager. Det vurderes […]

Læs mere

22.11.2010 Gensafe Pro version 2.4

Versionen indeholder mere end 180 rettelser, forbedringer og nye funktionaliteter, deriblandt: Nye indekstal / tariffer for selskaber, der følger kalenderåret Kun valgbare rabatter vises Kopier forsikring og tilbud

Læs mere

07.06.2010 Gensafe Pro version 2.3

Versionen omfattede godt 150 rettelser, forbedringer, specialtilretninger og nye funktionaliteter, herunder bl.a.: Trimning af EDI modulet Håndtering af mindsteværdier indbygget i fuldmagtsmodulet Mulighed for at give eksempelvis assurandører adgang til at ændre forsikringer (via autorisation) Nyt Betalingsservicemodul, der bl.a. giver adgang til at bruge flere debitorgruppenumre og […]

Læs mere
Page 4 of 6« First...23456